ჩვენ ვართ, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული ერთ-ერთი კომპანია, ბიზნეს ინვესტიციების კონსულტაციის სფეროში.

მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას აძლევს ჩვენს კლიენტებს, იგრძნონ თავი მშვიდად და თავდაჯერებულად, ვინაიდან ჩვენთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს გამჭირვალედ და შეთანხმებისამებრ, წინასწარ გაწერილი გეგმის მიხედვით.

investinggeo.com © 2020 All rights reserved